Erzurum Escort bayan Seçil

Holi Hai Geleneği

Holi Hai, yorumculara göre bir anlamda gelenekle uyum sağlamaktır. Hindistan’da gelenek, her zaman felsefi yorumlarla temellenir. Felsefi yorumlar ise geleceği de kapsar ister istemez.

 • Holi Hai bu anlamda Lord Krişna’ya gönderme yapar bir açıdan. Lord Krişna, Lord Vişnu’nun “yeniden yine doğuş-değişim” dinamiklerinin temsilcisidir ve Hinduizm’deki felsefi yapıyı yalınlaştırarak kitlelerin önünde sergiler bu haliyle.
 • Hindu Tanrılar Pentaonu’nun üçlemesini unutmayalım. Bunlardan birisi olan Vişnu, on kez yeniden yine doğuşla, değişik suretlerle zuhur edecektir.
 • Bunlardan birkaçı değişik hayvan kalıplarıyla ortaya çıkmış. Evet, Buddha ve Krişna da işte bu tür “zuhur ediş” çemberiyle hayat bulmuşlar inanca göre.
 • Krişna, geniş halk kitleleri tarafından en sempatik, en çekici, en erotik tanrılardan birisi sayılır. Issız dağ yamaçlarında sığır güden kırlardaki binlerce çoban, sığırtmaç kızın sevgilisidir de Krişna. Onların rüyalarına girmekle yetinmez, hayatlarına ve haremlerine de girer söylentiye göre.
 • Krişna’yı betimleyen arkaik ezgilerde, yirmi bin dolayında sevgilisi olduğu yinelenir. Dans, müzik, sanat bir anlamda Lord Krişna’ya daha yakındır öteki tanrılardan. Lord Şiva “Dansın İmparatoru” kabul edildiği halde, bu böyledir. Dansın imparatoru Nataraja ismiyle de bilinen, yıkarak yaratan tanrı Lord Şiva, cinsel üretkenliği temsil ettiği halde; çoban kızların sevgilisi Lord Krişna’dır; yani bu suretle zuhur etmiş Lord Vişnu’dur.
 • Holi Hai’nin son gününde şiddeti öne alarak kendinden geçen genç bir fanatik, bunları böyle açıklamakta zorluk çeker. “Gelenektir” deyip geçmesi ve hayır, hayır geçmeden önce yüzünüzü boyaması yeter onun için.
 • Modern yorumcular, “İnsanın özündeki kozmik çekirdek, yapısındaki pagan doğadır” diyebilir.
 • Gelenekçi bir yorum ise zincirin halkalarını Lord Krişna ile pekiştirip sıkılaştırır ve buradan insana ve doğaya geçer.

Ve Holi Hai ile sıcak, çok çok sıcak bir gün yaşanır! Hindistan, siklamen alevsi tütsülerle ısı arttırır…

 • Evet, Holi Hai: Haydi boyamaya ve boyanmaya.
 • Renklenme ritüeline, boyanma karnavalına evet.
 • İnsanı ağır politik vaazlardan uzaklaştıracak ve insanı kendisine ve öteki insanlara, yani “kozmik öz”e yaklaştıracak olan Holi Hai… Evet, evet.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.